0947.688.883 - 0963.918.438 dichthuatsaigon247@gmail.com

Dịch thuật báo cáo tài chính

Dịch thuật báo cáo tài chính: nhận dịch thuật báo cáo tài chính từ tiếng Việt sang các ngôn ngữ Anh, Đức, Nhật, Trung.. đội ngũ biên dịch viên có kiến thức chuyên môn cao, nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành, bản dịch dùng đúng thuật ngữ chuyên ngành. Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438 – 0936329332
Email: dichthuatsaigon247@gmail.com

Đối với doanh nghiệp, Báo cáo tài chính là tài liệu phản ánh thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp chính xác nhất. Chính vì thế, khi các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức nước ngoài liên kết, hợp tác, mời thầu thì báo cáo tài chính là tài liệu đầu tiên được yêu cầu dịch thuật sang ngôn ngữ mà họ chỉ định. Quá trình này được gọi là dịch thuật báo cáo tài chính. 
Một bản dịch báo cáo tài chính được xem là hoàn chỉnh chỉ khi nó thể hiện một cách chính xác về mặt ngôn ngữ (dùng đúng thuật ngữ) cũng như hình thức trình bày giống với bản gốc.
Tuy nhiên, việc dịch thuật báo cáo tài chính không giống như dịch thuật tài liệu các chuyên ngành khác, người dịch ngoài việc có kiến thức về ngôn ngữ còn cần phải am hiểu kiến thức về chuyên ngành để diễn đạt chính xác thuật ngữ mà người bản xứ yêu cầu. 
dich-thuat-bao-cao-tai-chinhVí dụ: Cash: Tiền mặt
Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng
Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ
Cash in transit: Tiền đang chuyển
Current assets: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả
Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối
Revenue deductions: Các khoản giảm trừ
Sales expenses: Chi phí bán hàng
Sales rebates: Giảm giá bán hàng
Sales returns: Hàng bán bị trả lại
Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình
Taxes and other payables to the State budget: Thuế và các khoản phải nộp nhànước
Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
Trade creditors: Phải trả cho người bán
Cash flow statement: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Tại Công ty dịch thuật và Phiên dịch Sài Gòn, chúng tôi có các chuyên gia dịch thuật báo cáo tài chính được đào tạo bài bản (có 2 bằng cử nhân: cử nhân ngoại ngữ và cử nhân QTKD hoặc cử nhân kế toán kiểm toán), am hiểu các chuẩn mực tài chính của Việt Nam cũng như quốc tế, chắc chắn sẽ làm quý khách hàng hài lòng bằng những bản dịch chất lượng.

dich-bao-cao-tai-chinhDịch thuật báo cáo tài chính bao gồm những nội dung gì

Báo cáo tài chính có nhiều loại (Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ ) nhưng thường sẽ có các nội dung sau 

a) Dịch thuật Bảng cân đối kế toán;

Bảng cân đối kế toán: tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có, sở hữu và những gì mà doanh nghiệp nợ ở một thời điểm nhất định. 

Tài sản cố định gồm:

– Tài sản hữu hình – nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác

– Tài sản vô hình – uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn

Tài sản vãng lai: những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm: Cổ phiếu, Bán thành phẩm, Tiền nợ của khách hàng, Các khoản đầu tư ngắn hạn, Các khoản trả trước, Các khoản nợ vãng lai, Các khoản nợ dài hạn, 

– Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại.

b) Dịch thuật Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh: sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh gồm 2 phần.

Lãi lỗ

– Thể hiện toàn bộ lãi (lỗ) của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Bao gồm:

– Doanh thu: bao gồm tổng doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần

– Giá vốn hàng bán: Phản ánh toàn bộ chi phí để mua hàng và để sản xuất

– Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí lưu thông và chi phí quản lý

– Lãi (hoặc lỗ): phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh nghĩa vụ đối với nhà nước của doanh nghiệp và các khoản thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí hoạt động công đoàn, các khoản chi phí và lệ phí,..

c) Dịch thuật thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc hoặc phân tích các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính gồm có: Đặc điểm hoạt động của công ty, Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng, Các chính sách kế toán áp dụng, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

d) Dịch thuật Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền mặt thông thường gồm có: Dòng tiền vào, Dòng tiền ra

Vì sao nên chọn dịch thuật Báo Cáo tài chính tại Công ty dịch thuật, phiên dịch sài gòn 

1. Đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp

Hiểu rằng chất lượng dịch thuật luôn là mối quan tâm hàng đầu của Quý khách hàng, do đó Chúng tôi chỉ tuyển chọn đội ngũ CTV là các chuyên gia ngôn ngữ có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên, tốt nghiệp từ các Trường đại học ngoại ngữ danh tiếng, am hiểu một hoặc nhiều lĩnh vực nhất định.

2. Quy trình dịch thuật đảm bảo chất lượng

Để đảm bảo chất lượng bản dịch, Chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ Quy trình dịch thuật 4 bước như đánh giá, phân tích tài liệu, dịch thuật, hiệu đính và nghiệm thu sản phẩm. Quý khách hàng có thể tham khảo Quy trình dịch thuật 4 bước của chúng tôi.

3. Hoàn thành đúng thời hạn

 Dù dự án dịch thuật lớn hay nhỏ, Chúng tôi luôn đảm bảo thời gian hoàn thành bản dịch đáp ứng chất lượng và đúng thời hạn theo yêu cầu.

4. Giá hợp lý và cạnh tranh nhất

Chúng tôi cam kết mức giá chúng tôi đưa ra là hợp lý và cạnh tranh nhất.

Liên hệ sử dụng dịch vụ Dịch thuật báo cáo tài chính

Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438
Email: dichthuatsaigon247@gmail.com
ĐC:  47 Điện Biên Phủ, Phường Dakao, Quận 1
Bản quyền nội dung thuộc về dịch thuật sài gòn, mọi hình thức trích dẫn bài viết đều phải để lại phần trích dẫn nội dung gốc tại đây