0947.688.883 - 0963.918.438 dichthuatsaigon247@gmail.com

Dịch thuật tiếng Tây Ban Nha

Dịch thuật tiếng Tây Ban Nha: Nhận dịch thuật và dịch thuật công chứng tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha và ngược lại. Đội ngũ biên dịch viên có kiến thức chuyên môn cao, am hiểu nhiều chuyên ngành khó, bản dịch được trình bày đẹp mắt, chuẩn xác về nội dung, dấu công chứng có giá trị pháp lý toàn quốc.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha từ ngày 23/05/1977, Việt Nam luôn coi đây là đối tác chiến lược và quan trọng để