Dịch thuật hợp đồng cho Toshiba

Toshiba Digital Products & Services Co. Ltd – một trong những công ty con của Tập đoàn Toshiba Nhật bản đã hợp tác dịch thuật hợp đồng dịch vụ từ Nhật sang tiếng Anh của công ty với đối tác.Hợp đồng gồm rất  nhiều điều khoản ràng buộc và phức tạp đòi hỏi người dịch phải am hiểu sâu sắc, nếu để xảy ra sai sót sẽ có hậu quả khôn lường.Sau khi giao bản dịch hoàn chỉnh, Công ty dịch thuật và Phiên dịch Sài Gòn vẫn được Khách hàng đánh giá cao về chất lượng và phong cách làm việc chuyên nghiệp